AneuFocus FISH Panel

Trizómie chromozómov 13, 18 a 21 a aneuzómie pohlavných chromozómov X a Y predstavujú takmer dve tretiny všetkých abnormalít identifikovaných v čase amniocentézy, a 90% klinicky významných chromozomálnych abnormalít zistených u živonarodených detí. Kit AneuFocus môže byť použitý ako kontrola identifikácie chromozómov 13, 18, 21, X a Y prostredníctvom fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH) v bunkách metafázy a medzifázových jadier získaných z plodovej vody u jedincov s predpokladaným vysokorizikovým tehotenstvom. V prípade použitia SwiftFISH hybridizačného pufra môžete získať výsledok za menej ako 2 hodiny.

Dozvedieť sa viac o AneuFocus FISH Kit