Koronavírus SARS-CoV-2

Naša spoločnosť spustila predaj RT qPCR kitu EliGene® Covid 19 Basic A pre rýchlu a spoľahlivú diagnostiku SARS-CoV-2 koronavírusu z RNA vyizolovanej zo sterov nosohltanu, spúta, séra a ďalšieho klinického materiálu.

Súprava sa vyznačuje:
  • vysokou senzitivitou a špecificitou len pre kmeň SARS-CoV-2
  • vysokou špecificitou primerov a sond doporučených Svetovou zdravotníckou organizáciou, nedeteguje príbuzné kmene koronavírusov
  • funkčnou internou RNA kontrolou pre potvrdenie úspešnej extrakcie RNA, reverznej transkripcie a následnej amplifikácie
  • obsahuje pozitívne kontroly pre potvrdenie platnosti pozitívnych vzoriek
  • súprava je validovaná pre bežne dostupné RT qPCR zariadenia s kanálmi FAM a HEX
  • CE-IVD certifikácia pre in vitro diagnostické použitie
  • nadväznosť a kompatibilita s izolačnou súpravou EliGene® Virus RNA/DNA FAST Isolation Kit (umožňuje rýchlu izoláciu nukleových kyselín v priebehu 15 minút)
V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na info@viagene.sk