Ponúkame NGS servis od izolácie DNA až po výsledok

Od 1. júna 2017 sa spoločnosť VIAGENE s.r.o. stala exkluzívnym dodávateľom celej rady stabilizačných produktov spoločnosti Streck Inc. vrátane Cyto-Chex BCT, odberových stabilizačných skúmaviek pre prietokovú cytometriu, Cell-Free DNA BCT, Cell-Free RNA BCT a Cell-Free DNA Urine. Naše snahy k distribúcii viedli k pomoci našim zákazníkom, ktorí doposiaľ nakupovali tovar priamo z USA, aby sa vyhli problémom spojeným s preclievaním tovaru, a aby mohli komfortne nakupovať tieto produkty bez náročných administratívnych úkonov a bez prípadných zdržaní pri preclievaní tovaru.