GDPR

V nadväznosti na nariadenie Európskej únie – GDPR (General Data Protection Regulation), ktoré vstúpilo do účinnosti 25.5.2018, máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov z našej internej databázy. V prípade, že nesúhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje, stačí nám zaslať Vaše nesúhlasné stanovisko na základe, ktorého dôjde k trvalému vymazaniu Vašich osobných údajov v našej databáze. Vaše osobné údaje spracovávame len v miere, ktorá je v zmysle zákonov nutná na uskutočnenie obchodného prípadu a neposkytujeme ich tretím stranám.

gdpr@viagene.sk