VIAGENE s.r.o. oficiálny partner konferencie
SOMED 2018 v Budapešti.

V spolupráci s Ústavom experimentálnej medicíny ÚPJŠ v Košiciach sa naša spoločnosť stala oficiálnym partnerom SOMED 2018. Nosnou témou tejto konferencie bola téma globálnej probiotickej bezpečnosti a účinnosti u ľudí a zvierat. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 400 účastníkov z viacerých krajín sveta. Poslaním tejto konferencie bolo prezentovať vedecké úspechy a výskumné pokroky v oblasti ľudskej mikrobiálnej ekológie a úlohy mikrobiómov v oblasti zdravia a chorôb. Kongres každoročne poskytuje komplexné vedecké fórum pre všetky zainteresované strany z tejto oblasti.

Viac informácií nájdete tu.