Koronavírus SARS-CoV-2

 • SARS-CoV-2 Surrogate Virus Neutralization Test (sVNT)

  Súprava na detekciu neutralizačných protilátok cPass™ SARS-oV-2 sVNT deteguje cirkulujúce neutralizačné protilátky proti SARS-CoV-2, ktoré blokujú interakciu medzi doménou RBD vírusového Spike glykoproteínu s povrchovým receptorom bunky ACE2. Táto súprava slúži ako účinný nástroj pri vývoji vakcín a liečby, je vhodná pre všetky izotypy protilátok a možno ju bez modifikácie použiť na stanovenie neutralizujúcich protilátok aj na zvieracích modeloch. Súprava je tiež vhodná pri súčasných vyšetreniach séroprevalencie COVID-19, hodnotení imunity populácie, dĺžky životnosti ochrannej imunity, účinnosti rôznych kandidátov na vakcíny, ako aj pri sledovaní infekcie u zvierat. Súprava je schopná merať funkčné neutralizačné protilátky (NAbs) do 1 hodiny namiesto dní vyžadovaných tradičnými testami. Súprava na detekciu neutralizácie cPass nevyžaduje na testovanie živé biologické materiály, ani prísne obmedzenie biologickej bezpečnosti (t. j. obmedzenie BSL3)

  Kľúčové vlastnosti:
  • Rýchla detekcia neutralizujúcich protilátok bez potreby živého vírusu a biologickej bezpečnosti
  • Vhodné pre všetky izotypy protilátok
  • Môže byť použitý pre rôzne druhy, ako sú ľudské, zvieracie alebo iné biologické vzorky bez akejkoľvek úpravy protokolu
  • Výsledok do 1 hodiny
  • Dostupný vo formáte RUO aj CE-IVD
  Citácie: COVID-19 Detection | Resources (genscript.com)

 • Real Time PCR diagnostika

  Novel Coronavirus 2019-nCoV Multiplex RT-PCR Kit určený na detekciu 3 génov (ORF1ab, N gén a E gén) pre in vitro kvalitatívnu detekciu 2019-nCoV vo vzorkách horných a dolných dýchacích ciest podľa odporúčaní WHO. Vnútorná kontrola súčasťou kitu. Súprava validovaná pre bežne dostupné PCR zariadenia.

  GENVINSET® COVID-19[E] lyofilizovaná zmes reagencií na kvalitatívnu detekciu koronavírusu SARS-CoV2 pomocou RT-PCR. Súprava je stabilná pri izbovej teplote, nie je potrebné ju uskladňovať pri nízkych teplotách a všetky reagencie sú pripravené na použitie čím sa znižuje náročnosť práce pri analýze vzoriek SARS-CoV2 a tým sa výrazne šetrí čas aj práca laboratórneho personálu.

  GENVINSET® COVID-19 Real Time PCR multiplex súprava na kvalitatívnu detekciu génov ORF1ab, N-génu SARS-CoV2, vrátane internej kontroly. Použitím uvedenej súpravy nie je potrebná izolácia vírusovej RNA čím sa šetrí čas laboratórneho personálu a zároveň znižujú náklady pri analýze vzoriek. Lyzačný roztok, ktorý obsahuje internú kontrolu, je súčasťou kitu. Konzervačný roztok na konzerváciu vzorky dodávaný spolu s kitom.

 • Izolácia vírusovej DNA/RNA

  EXTRACTME VIRAL RNA Kit navrhnutý tak, aby umožnil rýchlu a efektívnu izoláciu vírusovej RNA vysokej kvality s minimálnymi požadovanými krokmi pri práci so vzorkou a minimálnym technickým vybavením. Izolácia trvá len 10 minút. Jednoduchý protokol minimalizuje riziko chýb pri spracovaní vzoriek. RNA pripravená na použitie je vhodná pre aplikácie RT-PCR, RT-qPCR a syntézu cDNA.

  GRS Viral DNA/RNA Purification Kit (manuálna izolácia) je optimalizovaný tak, aby eliminoval potrebu vnútornej kontroly alebo nosnej RNA. Lýza vírusovej DNA/RNA pomocou lyzačného pufra je veľmi rýchla a efektívna pričom pufrový systém súpravy je optimalizovaný tak, aby umožňoval selektívne viazanie nukleových kyselín na matricu sklenených vlákien. Trvanie protokolu do 30 minút, bez použitia extrakcie fenolom.

  Xpert Magnetic Beads Viral Kit (automatická izolácia) poskytuje efektívnu a rýchlu metódu izolácie vysoko kvalitnej vírusovej DNA a RNA z plazmy, séra, telových tekutín a bunkových kultúr. Súprava bola navrhnutá pre bezproblémové použitie s takmer všetkými automatickými magnetickými systémami na princípe magnetických guľôčok vrátane KingFisher Flex Systému a MagMax Express 96 Deep Well Magnetic Particle zariadenia. Izolovaná nukleová kyselina je vhodná pre všetky bežné aplikácie vrátane PCR, real-time PCR, RT-PCR, jednokrokovej qPCR a sekvenovania DNA. Túto súpravu je možné okrem iného použiť aj na izoláciu vírusovej DNA (vrátane CMV a HBV) a vírusovej RNA (vrátane HIV, HTLV, HCV a SARS-CoV-2)

 • Antigénové testy SARS-CoV2

  Spoločnosť VIAGENE s.r.o. má vo svojej ponuke certifikované, rýchle SARS-CoV2 antigénové testy zo sterov nosohltanu. Testy sú registrované na území Európskej únie, spĺňajú kritéria európskej smernice pre IVD ZP a ISO. Vyznačujú sa vysokou senzitivitou a špecificitou pre SARS-CoV2, nepožadujú žiadne technické vybavenie pričom výsledok je možné odčítať do 15 minút. Testy sa vyznačujú svojim veľmi jednoduchým užívateľským prevedením, bez generovania zbytočného plastového odpadu, ktorý zaťažuje životné prostredie a zvyšuje náklady pri likvidácii nebezpečného odpadu. Testy sú určené pre profesionálne použitie. V prípade záujmu zabezpečujeme v rámci celého územia Slovenskej republiky mobilnú zdravotnú službu, ktorá pre súkromné spoločnosti a jej zamestnancov vykonáva odborné stery klinických vzoriek a testovanie SARS-CoV2. Viac informácii k certifikovaným antigénovým testom a k mobilnej zdravotnej službe na info@viagene.sk

 • Odberové sety CE-IVD

  Sample Preservation Solution CE-IVD je súprava určená pre odber, transport a uchovávanie klinických vzoriek a následnú molekulárnu diagnostiku. Súprava inaktivuje patogény (vírusy a baktérie) vo vzorkách, inhibuje aktivitu nukleáz a stabilizuje DNA/RNA v patogénoch a v ľudských bunkách. Uchovávanie nosných/krčných sterov a výterov zo spúta v roztoku je výhodné v následnej analýze nukleových kyselín. Zloženie inaktivačného média bolo navrhnuté tak, aby nespôsobovalo inhibíciu PCR reakcie, ktorá býva častým problémom pri molekulárnej analýze vzoriek. Je určená pre profesionálne použitie. Set obsahuje inaktivačné médium (v objeme 3ml) a 2 sterové tampóny.

 • SARS-CoV2 produkty pre výskumné pracoviská

 • ELISA SARS-CoV2 IgA/ IgM/ IgG

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na info@viagene.sk