PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA

Pre oblasť prenatálnej diagnostiky ponúkame produkty švédskej kvality od spoločnosti CyberGene. Súpravy CyberGene sú optimalizované na malé množstvo DNA. V našom portfóliu ponúkame viaceré produktové línie:

1. STAR a SUPER STAR na detekciu aneuploidií chromozómov 13, 18, 21, XY 2. PLUS na detekciu trizómií v chromozóme 15, 16, 22 pri analýze potratov 3. AZF multiplex na diagnostiku mikrodelécii chromozómu Y (AZFa, AZFb, AZFc a terminálnu deléciu)
V prípade záujmu ponúkame NIPT ako aj odberové skúmavky Streck Cell-Free DNA BCT

ChromoQuant Optima BASIC na diagnostiku aneuploidií chromozómov 13, 18, 21 (16 markerov) ChromoQuant Optima XY (13 markerov vrátane TAF9B) ChromoQuant Optima 13 na detekciu aneuploidií Chromozómu 13 (9 markerov) ChromoQuant Optima 18 na detekciu aneuploidií Chromozómu 18 (9 markerov) ChromoQuant Optima 21 na detekciu aneuploidií Chromozómu 21 (10 markerov)